Menu

Redakcja

Wykaz osób odpowiedzialnych za wprowadzanie informacji do BIP

Administrator podmiotowej strony BIP, operator serwisu

…………………………………
Tel.- faks (016) 631 61 32
ngrobla@wp.pl

 

administrator podmiotowej strony BIP, operator serwisu

…………………………………..
Tel.- faks (016) 631 61 32
ngrobla@wp.pl

 

Redaktorzy: Materiały do publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przygotowywane są przez wyznaczonych pracowników Domu Dziecka w Nowej Grobli, które po zaakceptowaniu przez Dyrektora są redaktorami tekstów celem umieszczenia na stronach BIP.
Nadzór merytoryczny nad redakcją tekstów i zachowaniem standardów struktury strony sprawuje Dyrektor Domu Dziecka w Nowej Grobli.