Menu

Budżet

Sprawozdania finansowe Domu Dziecka w Nowej Grobli wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.:

Dokumenty:

 Plan finansowy na rok 2019: …………. zł

Plan finansowy obejmuje: